Avsnitt 13: Frankrike som militär aktör

Nu kan du lyssna på det trettonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Lars Wedin berätta om Frankrike som säkerhetspolitisk aktör och då med ett särskilt fokus på Afrika. Under avsnittet berättar Lars bland annat om hur Frankrike ser på sin roll i Europa och världen, vilka intressen Frankrike har i Afrika och vilken militär verksamhet man bedriver där. Lars berättar även om hur det militära samarbetet ser ut mellan Sverige och Frankrike. Man kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/06/05/avsnitt-13-frankrike-som-sakerhetspolitisk-aktor/

 

Lars är pensionerad kommendör i flottan och har tidigare varit verksam vid Försvarshögskolan och är numera bosatt och verksam i Frankrike. Han har skrivit mycket om franskt militärt tänkande och har bland annat skrivit boken “Marianne och Athena – franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag”. Han är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Kungliga Örlogsmannasällskapet och den franska Académie de Marine.

Avsnitt 14:  Ett samtal med författaren Magnus Ernström om “Ett halvt år, ett helt liv”

Nu kan du lyssna på det fjortonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du författaren Magnus Ernström berätta om sin bok “Ett halvt år, ett helt liv” som handlar om hans tid som FN-soldat i Bosnien på 1990-talet. Under avsnittet berättar Magnus varför han har skrivit boken, vilka erfarenheter han bär med sig från sin tid i Bosnien och om huruvida det kommer fler böcker framöver. Värt att nämna är också att Magnus har en väldigt intressant blogg som du hittar här. Du kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/06/19/avsnitt-14-ett-samtal-med-forfattaren-magnus-ernstrom-om-ett-halvt-ar-ett-helt-liv/

Avsnitt 15: FBI och internationellt polissamarbete

Nu kan du lyssna på det femtonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Lars Nylén berätta om FBI och internationellt polissamarbete. Under avsnittet berättar Lars bland annat om hur det amerikanska rättsväsendet fungerar, vilken roll FBI har i det systemet och hur FBI arbetar internationellt. Han berättar även om hur samarbetet ser ut mellan FBI och svenska myndigheter och hur Lars tror att det samarbetet kommer att utvecklas framöver. Du kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/07/03/avsnitt-15-fbi/

Lars har en lång karriär som statlig tjänsteman bakom sig där han bland annat varit chef för den tidigare Rikskriminalpolisen och han har även varit generaldirektör för Kriminalvården. För närvarande arbetar han i ett projekt inom den Kungliga Krigsvetenskapsakademin som handlar om att studera de framtida säkerhetspolitiska hoten mot Sverige och där Lars huvudsakligen arbetar med de icke-militära hoten. Du kan läsa mer om detta projekt här.

Avsnitt 16: Ett samtal med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng

Nu kan du lyssna på det sextonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng. Under avsnittet pratar Lars bland annat om vad som är drivkraften i hans skrivande till om hans romankaraktärer är baserade på riktiga personer eller inte. Lars berättar även om hur det kom sig att han började intressera sig för försvarsfrågan och prepping och han berättar även en del om hans kommande bokprojekt “Höstsol” som han skriver på just nu. Du kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/07/17/avsnitt-16-ett-samtal-med-forfattaren-och-forsvarsdebattoren-lars-wilderang/

Avsnitt 17: Ett samtal med journalisten, författaren och försvarsdebattören Johanne Hildebrandt

Nu kan du lyssna på det sjuttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du journalisten, författaren och försvarsdebattören Johanne Hildebrandt. Under samtalet så berättar Johanne bland annat om hur det kom sig att hon började arbeta som krigskorrespondent och vad hon tycker är nyckeln till att få till en bra skönlitterär berättelse och vad som är nyckeln till att skriva ett bra krigsreportage. Under samtalet berättar hon även en del om vad hon tänker kring den svenska försvarspolitiken och så pratas det en hel del om vikingatiden. Du kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/08/01/avsnitt-17-ett-samtal-med-journalisten-forfattaren-och-forsvarsdebattoren-johanne-hildebrandt/