Nu kan du lyssna på det tjugoandra avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Gunnar Karlsson som är chef för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) berätta om underrättelsetjänst- och säkerhetstjänst. Under avsnittet tas det upp alltifrån vilka hot som Gunnar anser är de största säkerhetshoten mot Sverige just nu, till att reda ut vad en underrättelsetjänst respektive en säkerhetstjänst ägnar sig åt egentligen. Det görs också en tillbakablick bakåt i historien vad gäller underrättelseverksamhet och det tas upp en del om när och hur de moderna underrättelsetjänsterna kom till, och vilka historiska exempel det finns på lyckade underrättelseoperationer.

Du kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/11/06/avsnitt-22-militara-underrattelse-och-sakerhetstjansten/