Nu kan du lyssna på det tjugoförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du AFF:s generalsekreterare Anna Wieslander berätta om NATO. Under samtalet tas det bland annat upp hur NATO är uppbyggt och hur man går tillväga för att fatta beslut inom alliansen. Under samtalet redogörs också för när och varför NATO bildades samt om hur alliansen har utvecklats från grundandet fram till idag.

Sist men inte minst så förklarar Anna också vilket handlingsmandat som NATO:s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) har vid en väpnad konflikt.

Du kan lyssna på avsnittet här: https://www.ikrigochfred.se/index.php/2016/10/31/avsnitt-21-nato/