Det är oerhört glädjande att nya medlemmar nu strömmar till AFF i en sällan skådad fart. Sedan mitten av oktober 2016 har nära 160 nya medlemmar registrerats! Det visar på ett stort och brett intresse för frågor som rör säkerhet och försvar runt om i landet. Det visar också att  AFF, med intressanta seminarier, spännande debatter och den läsvärda tidskriften Vårt Försvar, har ett starkt erbjudande som lockar många. Nya informationskanaler på Twitter och på Facebook bidrar till att nå ut till ännu fler och sprida kunskap och kännedom om organisationen. Följ AFF på Twitter @AFF_Sweden och gilla oss på Facebook – Allmänna Försvarsföreningen. Hjälp oss sprida till andra intresserade. Vi vill bli ännu fler!