President Trump och framtiden för den transatlantiska säkerheten var temat för ett mycket välbesökt seminarium som AFF ordnade tillsammans med Folk och Försvar den 15 februari i Stockholm.
Deltog gjorde Barry Pavel, Senior Vice President på Atlantic Council, AFFs generalsekreterare Anna Wieslander och departementsrådet Johan Lagerlöf, Försvarsdepartementet.
Diskussionen täckte President Trumps globala utblick, konsekvenserna för Nato och Östersjösäkerheten och framtiden för det svensk-amerikanska försvarssamarbetet.

Seminariet kan ses i efterhand här.