När Allmänna försvarsföreningen i Skåne höll sin årsstämma på stadshuset i Malmö avgick Mats Welff, Åhus, som ordförande. Till ny ordförande valdes Ola Fischer, Malmö, och till ny vice ordförande, redaktör Pontus Persson, Simrishamn. Reservofficeren och författaren Marco Smedberg, Röstånga, blev ny styrelseledamot.

I övrigt omvaldes Stig Rydell, Ängelholm, Bengt Jansson, Lomma, Lena Gartmark, Malmö/Revingeby, och Per-Erik Ebbeståhl, Lund. Kvarstående är Lennart Ljungfelt, Ystad, och Stefan Smedman, Revingehed.

Ola Fischer avtackade Mats Welff och betonade att han har varit en engagerad och inspirerande ordförande under fem år, då antalet medlemmar i föreningen ökat till cirka 200. Efter stämman avtackades även Crister Sterning, Ystad, som varit sammankallande i valberedningen.

Hög ambitionsnivå

AFF:s verksamhet har under året bedrivits med hög ambitionsnivå. Förutom egna arrangemang har föreningens medlemmar deltagit i Försvarsutbildarnas arrangemang.

Dessutom har samarbetet fortsatt med länets olika reservofficersföreningar och militära kamratföreningar.

I samband med stämman, som lockade 80-talet deltagare, gästades AFF i Skåne av forskaren Peter Mattsson, Försvarshögskolan, som höll ett tänkvärt föredrag under rubriken ”Hur starkt är Ryssland? – militärt tänkande och faktisk kapacitet.”

Text och foto: Pontus Persson

Gunnar Gerard, Lomma, hade som ny medlem i Allmänna försvarsföreningen en del frågor till forskaren Peter Mattsson från Försvarshögskolan. Mellan dem syns medlemmen Peter von Wachenfelt, Kivik.

Gunnar Gerard, Lomma, hade som ny medlem i Allmänna försvarsföreningen en del frågor till forskaren Peter Mattsson från Försvarshögskolan. Mellan dem syns medlemmen Peter von Wachenfelt, Kivik.