Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och behovet av att stärka försvaret intervjuades generalsekreterare Anna Wieslander i Radio P4 Värmland.

Lyssna på intervjun