Den 15 februari genomförde Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna Halmstad och Biblioteket i Halmstad ett lyckat arrangemang på biblioteket i Halmstad med Generalmajor Gunnar Karlsson, C MUST. Klarasalen på biblioteket var fullsatt igen vilket innebär att 200 personer hade kommit för att lyssna på C MUST. Dessutom kunde ca 100 personer se föreläsningen från bibliotekets hemsida.

Gunnar som är chef för Militära underrättelse och säkerhetstjänsten gav en bred genomgång av ”Vad gör underrättelsetjänsten” i Sverige. Även om Gunnar inte kunde delge hemlig information så fick åhörarna en god bild av hur svensk underrättelsetjänst arbetar. Den avslutande frågestunden gav publiken möjlighet att ställa sina frågor om underrättelsetjänstens verksamhet. Frågor om Transportstyrelsens läcka och Fake News var bara några frågor på områden som C MUST fick från publiken.