För sjätte året i följd har medlemsantalet ökat i Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Skåne.

– Vi är nu 218 medlemmar, vilket innebär att föreningen är en av landets mest framgångsrika.

Det fastslog ordföranden Ola Fischer vid årsstämman på Malmö stadshus. Där välkomnades 50-talet medlemmar av Magnus Fjällström, verksam vid kommunens enhet för trygghet och säkerhet.

– Tidigare stod krisberedskap på schemat, men numera jobbar vi mer förebyggande, bland annat genom samarbete med blåljusmyndigheter, sa Fjällström.

– Vi arbetar med olika evenemang, såsom Malmöfestivalen, för att skapa trivsel och trygghet. Enkäter visar att buskörning, nedskräpning och bristande gatubelysning skapar otrygghet bland folk. Därför satsar vi på åtgärder som kan öka tryggheten, sa Magnus Fjällström.

Björnen har vaknat!

Under rubriken ”Försvarsmaktens utmaningar” talade Robert Dalsjö, som är forskningsledare vid FOI Försvarsanalys med fokus på aktuella politiska – militära frågor.

– När Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen upplöstes trodde vi att Björnen sov, men Putin har gjort Ryssland farligt igen. Samtidigt har nästan hela Europa nedrustat. Vårt eget försvarsbeslut 2015 visade att läget var farligt i Sverige, sa Dalsjö.

Som exempel på närliggande utmaningar nämnde han Försvarsmaktens behov av kängor, automatkarbiner, bilar, radioapparater och reservdelar.

– Vi ska inte i ett första steg utöka vår organisation, utan sätta den beslutade organisationen i stånd, och öva skarpt på bataljons- och brigadnivå. Den stora militärövningen Aurora förra hösten var en viktig signal utåt och gav flera bra erfarenheter, betonade Robert Dalsjö, som anser det viktigt att vi inte landar i gamla lösningar.

Nyval i styrelsen

I AFF-styrelsen omvaldes Ola Fischer, Malmö, ordförande, Pontus Persson, Simrishamn, vice ordförande, och Lennart Ljungfelt, Ystad. Till ny styrelseledamot valdes Johan von Horn, Ängelholm, medan följande kvarstår: Stig Rydell, Ängelholm, Lena Gartmark, Malmö, Bengt Jansson, Lomma, och Marco Smedberg, Röstånga.

Under våren blir det ytterligare tre möten, bland annat den 14 maj på Kockum fritid i Malmö där de tre politiska blocken i riksdagen ger sin syn på försvarsfrågan.

Bild: Vid försvarsmötet i Malmö deltog AFF-ordföranden Ola Fischer, forskningsledare Robert Dalsjö vid FOI Försvarsanalys och nye styrelseledamoten i AFF Skåne, Johan von Horn.

Text och foto: Pontus Persson