Läs hela artikeln här https://nwt.se/asikter/ledare/2018/03/06/vart-behov-av-motstandskraft