Verkligheten satte käppar i hjulen för Allmänna försvarsföreningens möte i Malmö den 9 april. Ett brobygge på E22, en trafikolycka på inre ringvägen, gatuarbete och över 20.000 fotbollsentusiaster på väg till MFF:s hemmamatch mot AIK orsakade långa köer, förseningar och irritation.

— Många är försenade men vi får börja ändå, sa AFF Skånes ordförande Ola Fischer som hade fått 50-talet anmälningar till mötet på Kockum Fritid.

Han påminde auditoriet om vad som hände för 78 år sedan: 20.000 tyska soldater marscherade in i Danmark och 450.000 soldater ockuperade Norge.

Kvällens moderator, förre FMV-ordföranden Sven-Christer Nilsson, konstaterade också att handelskriget mellan USA och Kina har skapat oro, och påverkar dagens säkerhetsläge negativt.

De två militärer som medverkar i Försvarsmaktens perspektivstudie kunde också peka på behovet av tillväxt, i form av en förändrad och utökad krigsorganisation.

Nato och Ryssland

Överstelöjtnant Torkel Nordwall nämnde den ökade nationalismen och protektionismen i Europa som exempel på osäkra faktorer medan kommendörkapten Anders Johnsson betonade att Ryssland vill flytta fram sina positioner.

— Rysslands militära förmåga ökar samtidigt som vår minskar, fastslog Johnsson och nämnde att vårt närområde i Östersjön är intressant både för Nato och Ryssland.

Torkel Nordwall betonade att vi måste agera snabbt och aktivt för att kunna använda våra resurser rätt.

— För att skapa uthållighet, ökad rörlighet och fler förband krävs det att två procent av vår bruttonationalprodukt, BNP, går till försvaret.

Eftersom perspektivstudien sträcker sig fram till år 2035 är det en komplicerad och utdragen process, som redan i år påverkas av att det är valår.

Satsning på ubåtar

Hans Wicklander, vice vd och strategichef på Saab Kockums AB, försökte belysa hur svensk försvarsindustri påverkas framöver.

— Vår satsning på obemannade system innehåller många och goda affärsmöjligheter för industrin. Samtidigt måste man vara medveten om att det tar cirka tio år att utveckla en ubåt. Därför gäller det att satsa på kompetensutveckling, forskning och utveckling och en samverkan mellan försvaret och det civila samhället. För att minska kostnaderna behöver vi exportera, sa Wicklander.

Han nämnde att Saab Kockums har ökat antalet anställda i Malmö och Karlskrona från 900 till 1.600 sedan Sverige övertog driften från en tysk industrigrupp, något som ingjuter hopp.

Pontus Persson

Bild: Vid mötet i Malmö deltog Sven-Christer Nilsson, f d FMV, överstelöjtnant Torkel Nordwall och kommendörkapten Anders Johnsson, medverkande i Försvarsmaktens perspektivstudie, samt Hans Wicklander, vice vd och strategichef på Saab Kockums AB. Bild: Stig Rydell.