AFF ordförande Ingemar Wahlberg har tilldelats Stockholms Länsförbund för Krisberedskap, förtjänstmedalj i silver.