Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland och Flygvapenmuseum ett försvarspolitiskt seminarium med deltagande av ledamöter ur Försvarsberedningen. Närvarande var Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, Beatrice Ask och Lotta Johnsson Fornarve. Moderator var Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet.

Björn von Sydow inledde med att beskriva försvarsberedningen uppgifter och arbete. Han betonade att beredningen i nuvarande arbetsläge är överens om huvuddragen, men pekade också på att mycket arbete återstår. Under hösten påbörjas arbetet med de militära delarna av totalförsvaret och kommande vår, 2019, genomförs det säkerhetspolitiska analysarbetet.

Efter den korta inledningen tog även Beatrice Ask och Lotta Johnsson Fornarve plats på podiet och under den fortsatta presentationen bidrog dessa med såväl partipolitiska som allmänt kunskapsmässiga kommentarer.

Björn von Sydow fortsatte med att beskriva några viktiga planeringsinriktningar för totalförsvaret; i väntan på stöd måste Sverige klara störningar och försvar på egen hand, totalförsvarsplaneringen ska omfatta en period av minst tre månader där Sverige ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa, planeringen ska utgå från att Sverige är i krig under del av denna period.

Försvarsberedningens förslag till åtgärder för det civila försvaret omfattar allt från befolkningsskydd, sjukvård, ordning och säkerhet, näringsliv, energiförsörjning till livsmedelsförsörjning, transporter, finansiellt system, cybersäkerhet, psykologiskt försvar och organisation och ledning. Utmaningarna är stora och arbetet behöver påbörjas omedelbart.

Under den efterföljande frågestunden hade de cirka 175 deltagarna många och initierade frågor som alla besvarades av de tre ledamöterna ur försvarsberedningen.

Sammantaget en mycket lyckad kväll med initierade och kunniga politiker som verkligen använde tillfället att förmedla kunskap och information om sitt viktiga arbete till den intresserade publiken.