Oro bland grannarna i Asien

Café Athen på Akademiska Föreningen i Lund var välbesökt på kvällen den 10 oktober. Allmänna försvarsföreningen (Aff) i Skåne och Lunds akademiska officerssällskap (Laos) lockade då med den aktuella rubriken ”Asien i centrum”.

– Med denna träff återupptar vi vårt samarbete, sa Aff-ordföranden Ola Fischer, och fick medhåll av Laos-orföranden Karl Sjöberg.

Från Kungliga Krigsvetenskapsakademien kom två kvalificerade föreläsare: generalmajor Karlis Neretnieks, som bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, och överstelöjtnant Marco Smedberg, militärhistoriker och författare.

Kinas strävan efter globalt och regionalt inflytande har förvånat många och skapat olika reaktioner i Japan, Korea och Vietnam. Men enligt Neretnieks har vi ingen anledning att vara förvånade:

– När Portugal och Spanien expanderade på 1400- och 1500-talet byggde de handelsplatser och försvarsanläggningar i stora delar av världen. Och England hjälpte Ostindiska kompaniet på 1700-talet för sin expansion. Efter andra världskriget blev USA en stormakt.

– Ett imperium växer ekonomiskt, politiskt och militärt. Kinas konkurrent idag är USA, vars tillväxt dock har bromsat upp. Idag har Kina lika stor bruttonationalprodukt som USA, men USA har ett visst försteg genom ackumulerat kapital, sa Karlis Neretnieks.

Investeringar i Afrika och EU

Men det kinesiska inflytandet har successivt ökat i världen. Under de senaste tre åren har Kina investerat 600 miljarder kronor i Afrika och i fjor 260 miljarder i Europa, bland annat i Pireus hamn och flygplatsen i Toulose.

– Kinesisk teknologi är lika bra som vår. Kina är mindre beroende av globaliseringar, eftersom landet har cirka 1,4 miljarder invånare medan USA och Europa har 840 miljoner tillsammans. Vi riskerar därför att hamna på efterkälken, menar Neretnieks.

Det finns också en oro för Kinas militära expansion, med bland annat flottbaser i Sydkinesiska sjön och Afrika (Djibouti) samt ökad närvaro av hangarfartyg i både Indiska Oceanen och Stilla Havet.

Detta har medfört att USA har cirka 60 procent av sin flotta i Stilla Havet för att försvara sina asiatiska intressen. USA har därför inte resurser att försvara 500 miljoner EU-medborgarna, utan dessa måste ta hand om sin egen säkerhet.

Splittrade lojaliteter

Marco Smedberg målade med breda penslar för att beskriva omvärldens syn på den kinesiska tillväxten.

* Kina och Ryssland är inte ”bästa kompisar”, utan har ingått ett konvenansäktenskap som lätt kan spricka.

* Indien växer fort, och har nu över en miljard invånare. Ett närmande mellan Indien och USA är troligt.

* Det finns historiska spänningar mellan Kina och Vietnam, som innebär att vietnameserna stödjer sig på Ryssland.

* Kina och Japan misstror varandra, vilket medför väldiga spänningar mellan länderna. Kina, såsom imperialist- och kommunistmakt, hjälper Nordkorea så att landet kan överleva.

* Japan och Sydkorea är USA:s största partner i Sydostasien.

Enligt de båda föreläsarna finns det risk för militära konflikter i Sydkinesiska sjön, där Kina har annekterat öar och byggt militärbaser, något USA och FN inte erkänner. I år har därför både brittiska och franska fartyg markerat närvaro i området – med andra ord en styrkedemonstration som i värsta fall kan eskalera.

Text och foto: Pontus Persson

Bilden: Överstelöjtnant Marco Smedberg och generalmajor Karlis Neretnieks gästade AF-borgen i Lund där de talade under rubriken ”Asien i centrum”.