Den 28 mars föreläste general Sverker Göranson i Hörsalen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Ämnet för kvällens föreläsning var ”En exposé av svensk militär förmåga under min tid som ÖB och var vi står idag”. Sedan föreläsaren och åhörarna hälsats välkomna av länsavdelningens ordförande, landshövding Thomas Carlzon, följde en mycket initierad redovisning av Sveriges förhållande till läget i vår omvärld. Särskild uppmärksamhet ägnades åt situationen i Ryssland. Vi fick bekräftat att avvecklingen av vårt tidigare allsidigt sammansatta totalförsvar hade gått för fort och varit allt för omfattande. Vi fick också veta att det är mycket svårt att få gehör hos politiker och allmänhet, även med väl grundade argument. Som åhörare drog man slutsatsen att ÖB med Högkvarter och andra ansvariga myndigheter har ett mycket stort ansvar att just tillgodose krav på information och beslutsunderlag.

Vid föreläsningen deltog 67 intresserade åhörare. Därefter följde en trivsam eftersits på Akademikrogen för 39 deltagare med ärtsoppa och pannkakor samt boklotteri.

Text och bild: Birger Jägtoft