Linnéuniversitetets i Kalmar nya fräscha lokaler, placerade på första parkett vid Kalmarsund, var platsen för årsstämman och länskonferensen 7 maj dit sjutton delegater mött upp.

Från förhandlingarna i samband med årsstämman kan noteras att vår ordförande Elisabeth Nilsson omvaldes till ordförande och nya namn i styrelsen är Hans Granlund från Försvarshögskolan och Johanna Gårdmark från Folke Bernadotteakademien.

Från länskonferensen som följde omedelbart efter avslutad årsstämma kan konstateras att föreningens medlemsantal om knappt 3 000 medlemmar innehåller en utvecklingspotential och sporre till länsavdelningarna. Vi behöver bli fler!

Och fler borde kunna stimuleras till medlemskap. Den breda och intressanta verksamhet som genomförs i våra länsavdelningar håller hög kvalité. Detta är inget påstående gripet ur luften utan framkom mycket tydligt i samband med länsavdelningarnas redogörelser.

Totalförsvarsdagen på Öland t ex med sakinformation och action. Eller vad sägs om årligen återkommande Pax Baltica I Karlskrona med högintressanta aktuella teman och högklassiga föreläsare. Försvarsforum som är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien ger möjlighet att under några kvällstimmar nå ut till medborgarna med aktuell information förmedlad av ytterst sakkunniga föreläsare.

Det här är axplock av aktiviteter som sätter kvalitetsstämpel på föreningens verksamhet och bidrar till att göra oss mer kända. Men vi kan inte nöja oss med att bli mer kända. Vi behöver bli mycket mer kända eftersom kunskap om säkerhets- och försvarsfrågorna behöver en avsevärt vidare spridning givet ett skakigt omvärldsläge liksom orosmoln i horisonten.

Små åtgärder som att ta fram en annons som ges stor spridning på offentliga platser, att twittra om och lägga ut våra aktiviteter på Facebook och att i varje medlems nätverk göra reklam för våra aktiviteter kan ge positiva resultat. Enbart den enskilde medlemmens insats för att rekrytera en ny medlem kan leda till att vi blir dubbelt så många.

Länsavdelningarna är motorn i aff verksamhet. Ordföranden i Kalmar län, Landshövding Thomas Carlzon gav en engagerad bild av de förutsättningar och utmaningar som råder i hans län. Nyckelbudskapet i hans framställning var att resultat åstadkommer vi tillsammans i samverkan, ord som äger sin fulla sannhet i ett totalförsvarssammanhang.

Text: Tommy Jeppsson

 

Detta bildspel kräver JavaScript.