Inbjudan till Totalförsvarsdiskussion i Kulturhuset Väven i Umeå, Café Fika! måndag 21 oktober 18:30–20:30 under ovanstående rubrik.

Program:

I samband med att Länsstyrelserna i norr och Försvarsmakten har Totalförsvarsdagarna i Umeå inbjuder AFF Västerbotten till en afton öppen för alla i Totalförsvarets tecken.

Seminariet inleds med en presentation om den Försvarspolitiska inriktningen, varefter chefen för Militärregion Norr Ulf Siverstedt redogör för sina visioner för försvaret i Norr. Därefter presenterar Tobias Vintheimer från Länsstyrelsen Västerbotten hur de jobbar med totalförsvarsfrågor här i Västerbotten.

Efter presentationerna genomförs en paneldiskussion om Totalförsvaret i Norr i vilken publiken inbjuds att delta. Moderator kommer Niklas Eklund Docent i Statsvetenskap vid Umeå Universitet att vara.

18:30     Välkomna Torgny Forss
Moderatorns inledning Niklas Eklund
– Försvarspolitisk inriktning Jan Hyllander
– Utveckling inom Norra Militärregionen     Ulf Siverstedt
– Totalförsvar i Västerbotten Tobias Vintheimer
Frågestund under ledning av moderator
20:30 Avslutning

Välkomna!