Allmänna Försvarsföreningen firar i år 130 år genom att ge ut säkerhetspolitisk bok!

Som ett led i 130-årsjubileet ger AFF ut en bok där vi ger unga skribenter inflytande genom att bidra med sin expertis inom säkerhetspolitiska frågor. Genom projektet fångar vi upp den nya generationens funderingar och förslag kring vad säkerhetspolitik är, vilka prioriteringar samhället i helhet bör fokusera på och på vilka grunder detta ska göras. Skribenterna får möjlighet att bygga vidare på och skapa nya plattformar, samtidigt som de får möjlighet till ökad kunskap och inflytande.

Projektet bidrar till att bredda diskussionsunderlaget inom den internationella säkerhetspolitiska debatten genom att skapa plats för nya perspektiv, röster och tankar. Syftet med projektet är att ge nästa generations ledare och experter en möjlighet att framföra sina analyser av nutida och framtida globala utmaningar för internationell fred och säkerhet. Med projektet strävar vi efter att bidra till att ungas deltagande och inflytande i säkerhetspolitiska frågor ökar. Det gör vi genom att visa att unga har förmågan att vara en konstruktiv och viktig del av den säkerhetspolitiska debatten, som annars är en arena med väldigt hög tröskel. På längre sikt hoppas vi att ungas perspektiv på internationell fred och säkerhet bidrar till ett bredare diskussionsunderlag och en mer inkluderade debatt om de stora internationella utmaningar som väntar Sverige, Europa och världen.

Ny generations röster om fred och säkerhet har gjorts möjlig tack vare anslag från Jacob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden. Läs mer »