Bästa medlemmar!

På grund av Corona-pandemin så skjuter vi på vårens aktiviteter och Pax Nordica till hösten!

Uppmanar er alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmaningar så vi alla kan ses i höst!

Med vänlig hälsning

Torgny Forss
Sekreterare AFF Västerbotten