Som tidigare meddelats den 15 mars till samtliga läns­avdelningars styrelse är Allmänna Försvarsföreningens planerade årsmöte i Stockholm den 5 maj inställt som fysiskt möte p g a Corona-pandemin. Planen är att genomföra det under andra former (online-/telefonmöte). Kansliet kommer senast den 21 april, med mail till samtliga länsavdelningars styrelse, sända ut underlag som krävs för att genomföra ett årsmöte (Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019, valberedningens förslag samt verksamhetsplan för innevarande år). Praktiska anvisningar för genomförande av årsmötet kommer också sändas ut men kan, beroende på vald teknisk lösning, bli senare än den 21 april.

Olle Schylander
Kanslichefen