Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given. Ett samtal kan försvara Sverige.

I det samtal som Försvarsmakten startat om Sveriges säkerhet och försvar är Allmänna Försvarsföreningen (AFF) en partner – på två olika sätt. För det första så arbetar AFF genom vår verksamhet runt om i landet, via våra lokalföreningar, med att ta initiativ till seminarier och diskussioner om Sveriges säkerhet och försvar. För det andra så har AFF också en koordinerande roll inom projektet för att samordna andra partners olika aktiviteter inom ramen för projektet. Genom att samtala om Sveriges säkerhet och försvar sprider vi kunskap och på så sätt värnar vi Sverige, tillsammans.

Många har kämpat för det Sverige vi har idag. Vi lever i ett välfungerande öppet samhälle som anses vara det mest sekulariserade och individualistiska i världen med hög tillit, jämställdhet och tolerans. Men även om vi levt i fred under lång tid så har vår fred och frihet kontinuerligt varit hotad. Så även nu. Idag lever vi återigen i en tid präglad av osäkerhet. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i vårt närområde har försämrats och det globala säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och instabilitet. Denna utveckling är kopplad till att maktbalansen i världen är satt under press. Institutioner, normer och samarbeten försvagas och går i en riktning mer gynnsam för Kina och Ryssland, som i sin tur systematiskt driver på utvecklingen.

Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given. För att vi ska kunna klara alla tänkbara och otänkbara störningar, påfrestningar, kriser och ytterst, krig – krävs att vi är förberedda och hjälps åt när det behövs. Ett starkt totalförsvar bestående av både militär och civil verksamhet är en försäkring för vår möjlighet att försvara vårt territorium, vår befolkning och vår demokrati.

Sverige och vårt samhälle är värt att försvara, och tillsammans ska vi se till att samhället fungerar – oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. Det kräver att vi alla är förberedda och hjälps åt när det behövs. Det är så vi bygger ett robust samhälle med en hög tröskel mot olika hot.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/samtalet