Bästa AFF-Medlem!

Här kommer kallelse till vårt kommande årsmöte 2020-21 med AFF-Z, Jämtland.

Tid: Måndag den 26 apr kl. 18:30.

Plats: Zoom (webbårsmöte). Se mer i bifogad kallelse med verksamhetsberättelse.

Vi har också ett spännande nyhets Webbinarium efter årsmötet som startar ca kl.19:00 om ”Försvarsmaktens återetablering i Jämtlands län” som är öppet för alla intresserade. Talare är Bosse Svensson Kommunstyrelsens ordförande och Mikael Wassdahl Chef Fältjägargruppen, ingående i Arméns referensgrupp för återetablering.

Se bifogad annons, som också kan läggas upp till vänner och bekanta på sociala media.

Anmälan sker senast den 16 april, till vår e-post: affjamtland@gmail.com För att kunna erhålla en uppkopplingslänk till Ert deltagande.

Varmt välkomna!

Glenn Makenzius Sekreterare AFF-Z