Allmänna Försvarsföreningens nationella årsstämma genomförs den 5 maj genom digital uppkoppling.


Länsavdelnings styrelse beslutar vem som representerar länsavdelningen.


Handlingar, underlag för uppkoppling mm sänds till respektive länsavdelnings styrelse.

Olle Schylander
Kanslichef.