Från vänster Joanna Sjölander, styrelseledamot AFF Österrgötland; Jenny Knuthammar, försvarsdirektör Länsstyrelsen Östergötland; Carl Fredrik Graf, ordförande AFF länsavdelning och landshövding i Östergötland; Bo Andersson, moderator och styrelseledamot AFF Östergötland; Johanna Sandwall, krisberedskapschef Socialstyrelsen; Anders Tegnell, statsepidemiolog; Paul Håkansson, kommundirektör Linköping.

Den 21 april arrangerade länsavdelningen i Östergötland ett webbinarium

”Pandemin ur ett civilförsvarsperspektiv – erfarenheter och framtidsspaningar”.

Vår brukar ordna två seminarier per år inom ramen för ämnet totalförsvar eller krisberedskap. Det digitala formatet, som vi använde för första gången, innebar deltagarrekord. Över 100 personer följde seminariet. Det ger naturligtvis anledning att arbeta vidare med både digitala format och traditionella mötesformer framöver.

Panelen modererades av vår egen styrelseledamot Bo Andersson och bestod i övrigt av fyra personer som bidrog med sina mycket aktuella erfarenheter från pandemihanteringen. Det blev en intressant diskussion och denna notis ger endast utrymme för att nämna vilka som deltog.

Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Östergötland, framhöll betydelsen av modiga myndigheter, modiga ledningar och proaktivt agerande för att lyckas.

Paul Håkansson, kommundirektör i Linköping, vill att den statliga styrning utvecklas enligt principen om ”uppdragstaktik” och fler övningar genomförs där ledningskapaciteten prövas skarpare än vad som ofta är fallet idag. Paul är inte heller främmande för att vi kan behöva undantagslagar i framtiden för denna typ av situationer.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, lyfte fram betydelsen av att vi i grunden behöver förändra vårt system för beredskapslager på nationell, regional och lokal nivå

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, betonade vikten av att vi även i kris ska följa ansvarsprincipen och att vi ska ha ett ledningssystem som fungerar i vardagen och vid kriser.

Vi i styrelsen för AFF Östergötland känner oss nu taggande att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna ytterligare.

Carl Fredrik Graf

Ordförande AFF Östergötland

Landshövding Östergötland