Allmänna försvarsföreningen i Skåne fick tre nya ledamöter vid sitt årsmöte på Aimpoint i Malmö, där ordföranden, redaktör Pontus Persson, kunde välkomna styrelsen och ett tiotal medlemmar per telefon. Föreningen, som har cirka 200 medlemmar, har på grund av corona-pandemin tvingats ställa in ett antal möten, men hoppas kunna locka med ett par träffar under hösten.


Ordförande Pontus Persson, Simrishamn, omvaldes liksom vice ordförande Lars-Olof Nilsson, Kristianstad. Till nya ledamöter valdes överste Lennart Widerström, Ronneby, ny regementschef på P7 i Revinge, Elina Bratt, Bjärred, säkerhetschef på Helsingborgs kommun, och överste Jan-Inge Svensson, Trelleborg. Stig Rydell, Ängelholm, efterträder Bo Stennabb i styrelsen.


Kvarstående ledamöter är Johan von Horn, Vejbystrand, Lennart Ljungfelt, Ystad, och Marcus Björklund, Kristianstad.