Föreläsare är Axel Wernhoff, Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel. Diskutanter från Försvarsutskottet är Pål Jonson, ordförande och Mattias Ottosson, ledamot från Östergötland. Widar Andersson, Folkbladet är moderator. Frågor till de medverkande kan ställas i chatten.
Vi kommer att sända från Sectra, Mjärdevi Science Park, Linköping den 27 maj, kl 18:30. 

Den som är intresserad kan kolla här.