Totalförsvaret – från ord till handling

 

Vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot

Försvarsforum anordnar debatt och paneldiskussion i Almedalen den 5 juli kl 10-11. Följ debatten online här.

Seminariet sänds också i efterhand i SVT Forum kl 12:55-13:55 (med reservation för ändringar).

Satsningar på det militära försvaret har successivt skett. Men för att få ett fungerande totalförsvar, måste även den civila delen av samhället inkluderas i ett civilt försvar. Hur stärker vi hela samhällets skydd mot fredstida kriser, krigshot och krig? Vilka utmaningar finns? (Vi uppdaterar med länk till programmet inom kort.)

Efter föreläsningarna kan du ställa frågor till och få svar av föreläsarna genom att delta i mötet via denna länk (Teams)

Almedalsveckan 2021 är digital vilket gör den tillgänglig för fler, läs mer 

Försvarsforum är ett samarbete mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Krigsvetenskapsakademien (KKrVA).