Den 10/6-2021 tilldelades för första gången Föreningen för Göteborgs försvars-stipendium (25.000kr/stipendium) till 3 unga akademiker från Göteborgs Universitet och Chalmers Högskola.

Stipendiaterna Adam Åkesson (Chalmers Högskola), Johan Lindqvist (Chalmers Högskola) och Marko Stankovic(Göteborgs Universitet) tilldelades stipendium med motiveringen:

Genom forskning och engagemang har stipendiaten bidragit till ett breddat perspektiv kring säkerhet- och försvarsfrågor, med särskild koppling till regionen.

”Detta stipendium är ett incitament för unga akademiker att utveckla intresset för fältet…” – Aria Nakai är grundare av Säkerhetsforum Väst och ledamot av Föreningen för Göteborgs Försvars styrelse. Han är också initiativtagare till stipendiet.