För att klara en omfattande kris- eller ett krigsläge måste alla medborgare hjälpas åt och hålla samman. Hur viktigt detta är har vi sett under pandemin med Covid-19.  Men tyvärr kan en ny kris bli mycket värre än så.

Nu när vårt nya totalförsvarsbeslut skall genomföras är en avgörande pusselbit att också få det folkförankrat. Då krävs information och diskussion på bredden och bäst är alltid att starta på regional nivå för att få ut kunskapen om hur totalförsvaret är tänkt att fungera till vardags. Det görs en rejäl satsning jämfört med tidigare, eftersom hotbilden blivit värre. AFF Kronoberg har tagit fasta på detta och genomför under hösten 2021 två möten för att ge medlemmar och allmänheten möjlighet att få kunskap om beslutet och kunna ställa frågor direkt till ansvariga på hög nivå, som skall genomföra det. Vi har inbjudit och fått ja från två kunniga och rutinerade chefer, som håller i trådarna för att genomföra totalförsvarsbeslutet.  I föredragsserien börjar vi med den civila delen.

Först ut är försvarsdirektör Max Hector, Länsstyrelsen Kronoberg, som inleder programserien den 7 oktober 2021 kl 18. Han kommer att tala om innebörden och konsekvenserna för den civila delen av totalförsvaret 2021-2025. Välkomna till IOGT-NTO-lokalen vid Vattentorget i Växjö!

Riksdagen har beslutat om en stor satsning på den civila delen av totalförsvaret, eftersom hotbilden blivit så mycket större. Minns att pandemin har avslöjat stora brister, det gäller till exempel lagerhållningen av nödvändig livsmedel och medicin. Men det finns också sedan lång tid tillbaka ett uppdämt behov av förnyelse av materiel och att förstärka organisationen.

Kjell Göthe