Det är omfattande och viktiga förändringar som sker inom det civila försvaret när riksdagens nya totalförsvarsbeslut nu skall genomföras. Efter att i stort sett varit avvecklat skall det civila försvaret göra en nysatsning för att kunna möta dagens och morgondagens hotbild. Hoten har dessutom blivit fler och mer komplicerade.

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) i Kronoberg hade bjudit in försvarsdirektör Max Hector för att berätta om länsstyrelsens nya roll som samordnare på regional nivå. Det var det första av höstens möten, som följs upp torsdagen 11 november när ÖB Micael Bydén kommer på besök till Växjö. Han skall berätta om hur det militära försvaret rustas och göra en analys av läget.

Max Hector konstaterade att länsstyrelsen blir en central aktör i uppbyggnaden på regional nivå och har till uppgift att driva på förändringen. Kommunerna kommer också att ha en central roll inom sina ansvarsområden och måste koordinera sin planering med länsstyrelsen. Lika viktigt är att länsstyrelserna synkroniserar sin planering med de nya militärregionstaber som upprättas. Den stora uppgiften är att värna medborgarna i ett kris- och krigsläge och därmed att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Att nå ut med information blir avgörande för att få folkförankring. Det gäller också för länsstyrelsens medarbetare att ställa om från dagens myndighet till att kunna jobba operativt, ge och ta order i trängda lägen, kanske inte en helt lätt omställning för alla medarbetare.

Frågestund och diskussion

Hectors anförande följdes av en intensiv frågestund. Här är några av diskussionspunkterna: Näringslivet har stor betydelse och vissa företag, som är samhällsviktiga, måste aktivt delta i planeringen för orostider. Några blir ”krigsviktiga” det som tidigare hette K-företag. Livsmedelsförsörjningen och mediciner måste tryggas, transporterna säkras eftersom lagerhållning försvunnit. Utbildningsbehovet för civila delen av totalförsvaret blir omfattande. Personalförsörjningen för civila försvaret blir helt avgörande och här hoppas man på frivilliga försvars- och ideella organisationer. Slutligen en erfarenhet från tidigare kriser: Se till att alla medborgare tar nödvändiga sprutor så att vi klarar oss från pandemier framöver, inget daltande hit och dit, sade någon i publiken.

Fotnot: ÖB Micael Bydén talar i Växjö torsdagen 11 november 2021 kl 18.30 på IOGT-NTO-lokalen vid Vattentorget. Mötet är öppet för alla, fri entré. Välkomna!

Text: Kjell Göthe, styrelseledamot