Ryssland – ett hot mot Sverige?

Ryssland – ett hot mot Sverige, så lyder rubriken på det anförande som Rysslands-experten och forskningsledaren Gudrun Persson vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) kommer att tala om när hon besöker Allmänna Försvarsföreningen i Kronoberg. Föredraget hålls i samband med föreningens stämma i IOGT-NTO-huset vid Vattentorget i Växjö torsdagen den 24 mars 2022 och börjar kl. 1830. Det är fri entré, välkomna!

Det finns anledning att ställa frågan om Rysslands hotar även Sverige efter president Putins invasion av Ukraina, ett fritt land i Europas mitt. Anfallet har också inneburit hög militär aktivitet i och på Östersjön, vilket lett till höjd svensk beredskap inte minst på Gotland. Kriget i Ukraina drabbar civilbefolkningen mycket hårt. Många har dödats och skadats. En och en halv miljon ukrainare befinner sig på flykt hittills.

Ryskt stridsflyg har kränkt svenskt luftrum i samband med en militärövning som Sverige och Finland genomförde i Östersjön nära Gotland nyligen med anledning av höjd beredskap. Flygvapenchefen Carl-Johan Edström slår fast att den kränkningen ”var en medveten handling”, vilket skulle innebära en tydlig markering från rysk sida.

Text: Kjell Göthe.

Allmänna Försvarsföreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och ekonomiskt obunden, grundad 1890. Syfte och mål är att främja intresse, kunskap och engagemang om svensk säkerhet och försvar.