Stockholm

Återutsändning av FörsvarsForum 28 april 2022 på Arsenalen i Strängnäs

Under temat Vår säkerhet och vårt Försvar genomfördes den 28 april 2022 ett FörsvarsForum på Arsenalen i Strängnäs med Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland, Allmänna Försvarsföreningen, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Arsenalen samt Fredsbaskrarna i Södermanland som arrangörer.

Under rubriken Militär upptrappning och hotet mot den europeiska säkerheten: Natos vägval och konsekvenser för Sverige talade Jörgen Elfvingfd chef Arméns underrättesleskola och Rysslandsexpert med tyngdpunkt på det aktuella läget i Ukraina och dess konsekvenser. Michael Sahlin, ambassadör, Ukrainakännare samt ledamot av Krigsvetenskapsakademien talade över Ukrainkrisen och dess konsekvenser för nordisk, europeisk och transatlantisk säkerhetspolitik. Johan René överste och ledamot av kungliga Krisgsvetenskapsakademine samt styrelseordförande för Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland talade över ämnet Grundläggande försvarsförmåga: Ett svenskt militärt perspektiv. Riksdagsledamöterna och ledamöterna i försvarsutskottet Daniel Bäckström C och Mickael Oscarsson KD diskuterade Politiska vägval. En mycket god moderator var Olof Jonmyren politisk redaktör i Södermanlands Nyheter.

Kvällen bjöd på mycket intressanta anlyser om det svåra läge vi alla nu befinner oss i och det är därför som Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland nu återutsänder detta event till medlemmar i förbundet och även till övriga förbund inom Försvarsutbildarna.

Det är ca 6.30 in i utsändningen som den börjar med välkomst och sedan rullar det på. https://m.youtube.com/watch?v=76aCf3sygYI&feature=youtu.be

Vi tackar också Streamfabriken för inspelning och teknisk hjälp under kvällen så att vi kan sända ut detta igen.

Välkomna

Irma Palm Förbundssekreterare
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland