”Vårterminens” andra föredrag: Hemvärnet idag och i framtiden.

 Chefen för Kalmar- och Kronobergsgruppen, överstelöjtnant/MSc Patrik Råberg

Tisdagen den 31 maj kl 1830 på Vattentorget (IOGT-NTO)

Kaffe och kaka serveras från kl 1800.

Välkomna

Styrelsen AFF Kronoberg