Efter en tuff urvalsprocess med många sökande har en ny årskull av Future Defence Leaders blivit utsedd. I fredags samlades årets deltagare i Stockholm för terminens första utbildningstillfälle.

Under en heldagsworkshop fick årets unga talanger möjlighet att diskutera en rad högaktuella frågor inom försvars- och säkerhetspolitiken med flera experter.

Dagen inleddes med ett föredrag av Björn von Sydow, tidigare försvarsminister och riksdagens talman, som satte dagens försvarspolitiska situation i en historisk kontext.

Därefter gästades deltagarna av Calle Håkansson, associerad medarbetare vid Utrikespolitiska Institutet (UI), som föreläste om EU:s utveckling inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och dess betydelse för Sverige.

Sveriges roll i en global kontext fortsatte även därefter att utgöra huvudtemat för utbildningsträffen. Anna Wieslander, AFF:s generalsekreterare och Nordeuropachef på Atlantic Council, höll ett föredrag om Nato, dess organisation och historia, samt Sveriges framtida roll i alliansen.

Avslutningsvis så bidrog Minna Ålander, research fellow vid det finska Utrikespolitiska Institutet (FIIA), med ett finskt perspektiv på ländernas gemensamma utmaningar. Det svensk-finska försvarssamarbetet och vägen mot Nato stod i fokus.

Under de kommande månaderna väntar flera studieresor och unika besök som kommer att ge deltagarna en unik inblick i det svenska försvaret och försvarsindustrin.