”130 mil ny gräns – precis bredvid några av Rysslands viktigaste baser. När Sverige och Finland går med i Nato blir norra Norden en ny brännpunkt och alliansens försvarsplanering måste göras om. Den möjliga lösningen: En ny multinationell armé – som kan ledas från Sverige.”

Läs hela artikeln här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P4den0/da-satts-sveriges-arme-in-vid-ryska-gransen