Här kan du följa årets Rikskonferens i Sälen som innehåller ett mycket intressant utbud: Folk och Försvars Rikskonferens 2023 – Folk och Försvar (folkochforsvar.se)

Länken till programmet: Publik programutgåva 3 januari.pdf (folkochforsvar.se)