Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Det genomförs i lokaler vid Umeå universitet och åhörarna utgör en blandning av studenter och intresserad allmänhet.

Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om faktorer som kan antas påverka Sveriges säkerhetspolitiska situation i allmänhet men dess roll i Nordeuropa och Arktis i synnerhet. Seminariet anordnas av Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten och Umeå kommun, med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut – FOI. På grund av pandemin har tyvärr eventet varit inställt i 2år, men förhoppningen är att det nu åter ska kunna genomföras årligen.

2023-års Pax Nordica tema var ”Sammanhållning på den arktiska flanken” där årets talare och ämnen var:

  • Janne Jokinen, ambassadminister vid Finlands ambassad i Stockholm – Gemensam historia och framtid
  • Linda Lundmark, docent och föreståndare vid Umeå universitet – Att starta forskarutbildning i en osäker tid
  • Niklas Granholm, forskningsledare FOI – Ett nytt Arktis: från exceptionalism till säkerhetsdilemma
  • Johan Huovinen, överstelöjtnant och lärare FHS – Säkerhetspolitisk utblick

Årets seminarium modererades av Minou Sadeghpour från AFF.