Som aviserats i tidskriften Vårt Försvar nr 4 – 2022 genomförs AFF årsstämma i Östersund den 9 maj. Delegater utses av respektive länsavdelning.  Kansliet kommer senast den 25 april, med mail till samtliga länsavdelningars styrelse, sända ut underlag som krävs för att genomföra stämman (Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022, styrelsens förslag till vissa stadgeändringar, valberedningens förslag samt verksamhetsplan för innevarande år).

 Olle Schylander
Kanslichefen