Det var en ära att ha försvarsminister Pål Jonson som talare på AFF seminariet ”Tillsammans försvarar vi Sverige” under arméns 500-årsjubileum.

Arméchef Karl Engelbrektson, Rikshemvärnschef Laura Swaan Wrede, Ordförande för Frivilliga försvarsorganisationerna Heléne Rådemar samt Stabschefen för Säkerhets- och försvarsföretagen Hanna Olofsson också deltog i panelsamtalet.

Du kan läsa försvarsministerns tal här: https://www.regeringen.se/tal/2023/05/forsvarsminister-pal-jonsons-tal-vid-armens-500-arsjubileum/