Natomötet i Vilnius går mot sitt slut. Vilka löften får Ukrainas president Zelenskyy med sig hem? AFF Generalsekreterare Anna Wieslander talar med Studio Ett.

”Stoltenberg sa att det är ett nytt kapitel mellan NATO och Ukraina. Är det så nytt?”

”Nej, man kan förstå den ukrainska besvikelsen i detta. Det de i första hand ville ha var en inbjudan. Redan 2008 sa NATO att Ukraina kommer att bli medlem i NATO , så på sätt var det inget nytt. Nu har man tagit olika steg så att Ukraine ska kunna jobba närmre NATO, men tidsplanen är fortfarande oviss”, säger Anna Wieslander.

”Vad säger det om NATO som organisation, att man inte kan ge större stöd till ett land i Europa som är i krig?”

”Det speglar att det finns en ganska stor splittring inom NATO i synen Ukraina och framtiden. Baltiska länder som Polen men även andra västerländska länder hade gärna velat driva på och sett att det kommit iallafall en inbjudan till Ukraina. Men här var det USA som har hållit tillbaka”, säger Anna Wieslander.

Lyssna på hela inslaget här: https://sverigesradio.se/avsnitt/2181524