NATO toppmötet i Vilnius, där ledare av NATO, regeringschefer och diplomater möttes för att tillsammans diskutera alliansens framtida utveckling, har nu avslutats. AFF:s generalsekreterare Anna Wieslander och projektledare Eric Adamson var på plats som representanter för Atlantic Council och AFF.

Efter den historiska dagen, då Turkiet gav grönt ljus för Sveriges medlemskap i NATO, hade Anna Wieslander ett fullt schema i Vilnius där hon medverkade i och intervjuades av svenska och internationella medier.  Anna fick bland annat frågor angående den omställning som nu krävs av Sverige från att ha varit alliansfri i 200 år till att bli medlem i NATO. Under tisdagen medverkade Anna i SVT Aktuellt där hon talade om den strategiska omställningen som krävs av Sverige, både militärt och politiskt. Anna lyfte den militära aspekten, där Sverige nu kommer behöva gå från en enbart nationell planering till att gå in i ett kollektivt system. Politiskt betonade hon samarbetsaspekten, där Sverige nu förväntas ta en mer aktiv internationell roll inom säkerhet och försvarsområdet, där Sverige tidigare varit mer försiktig. I Aftonbladet talade AFF:s generalsekreterare även om de nya kraven på Försvarsmakten, där Sverige förväntas kunna ställa en brigad till NATO:s förfogande för operationer utanför Sverige.

Anna Wieslander intervjuades även av ett flertal brittiska och amerikanska medier.

I BBC World Service talade hon om vad det betyder att Sverige ingår i alliansen. I Financial Times framhävde Anna den mentala och praktiska omställningen som krävs av NATO-medlemskapet och att Sveriges kommande aktiv roll kan bli en utmaning. Med TIME förde hon även en utförlig diskussion om Sveriges alliansfrihet som under lång tid präglat svensk politik och folkinställning. Hon påpekade att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ledde till att NATO medlemskapet blev en aktuell och viktig prioritering.

Utöver det svenska medlemskapet fick Anna Wieslander även frågan om Ukraina, som inte fått en officiell inbjudan under toppmötet och vad detta säger om NATO som organisation. Som Anna sa i Studio Ett, så kan hon förstå besvikelsen då Ukraina redan 2008 hade fått höra att de kommer att bli medlem i NATO. Medan hon påpekar att denna mötes budskap därför inte är något nytt och snarare speglar en splittring inom NATO i synen på Ukraina och framtiden, så framhävde Anna även att flera steg har tagits för att Ukraina nu ska kunna arbeta närmre NATO, vilket är ett framsteg. Dessutom frågade TIME även om framtiden, och vad den svenska och nu ukrainska mödosamma väg till godkännande av medlemskap innebär för världsläget. Anna sa att en oenighet om vilka länder som bör inkluderas i NATO försvagar alliansen medan den utgör en politisk fördel för Ryssland.

AFF:s projektledare Eric Adamson medverkade i en Lawfare podcast av Atlantic Council, där han berättade om resultaten av toppmötet i Vilnius, utmaningarna Försvarsmakten står inför och vikten av att hålla de nordiska länderna samman som en operativt sammanhängande region under NATO:s tre nya regionala försvarsplaner, som beslöts under mötet.

Efter det framgångsrika mötet börjar nu arbetet av att bli en proaktiv allierad för att kunna forma och säkerställa transatlantiskt försvar och alliansens säkerhet.

Nedanför hittar ni Anna Wieslanders och Eric Adamsons senaste medverkan i media.

Lawfare, 2023-07-13

Aftonbladet, 2023-07-12

SVT Aktuellt

Sveriges Radio, 2023-07-12

Omni, 2023-07-12

Financial Times, 2023-07-11

BBC World Service, 2023-07-11

Expressen TV, 2023-07-11

TIME, 2023-07-11

Sveriges Radio, 2023-07-11

Washington Post, 2023-07-10

Dagens Nyheter, 2023-07-10

Text av Louise Blomqvist