Den 16 november 2023 anordnade KKrVA och KÖMS ett seminarium i Karlskrona i samband med H.M. Konungens 50 år på tronen, där vår generalsekreterare Anna Wieslander modererade under dagen.

Seminariet hade titeln ”Sveriges roll inom ramen för Natos avskräckning – fokus Östersjöområdet”, med utgångspunkten, i förda resonemang, att Sverige inom snar framtid kommer vara en del av Nato.

Under seminariet fokuserade man på flera teman, bland annat på att de militärgeografiska förutsättningarna kommer förändras med ett Nato-medlemskap, med förflyttade försvarsgränser och en Östersjön-region där alla är Nato-medlemmar.

I och med ett inträde i Nato kommer Försvarsmakten att ställas inför nya utmaningar, såsom att balansera försvar av Sverige och simultant bidra till lösningar för gemensamma uppdrag i Nato. Det kommer även innebära ett paradigmskifte för Sverige att frångå en 200-år lång alliansfrihet, och det är därför viktigt att diskutera punkter så som militär upprustning, totalförsvar och civil-militär samverkan.

Det diskuterades även att vi nu befinner oss i en tid då ny teknik såsom rymd, cyber och AI kommer spela en allt större roll inom militär försvarsförmåga.

Sverige, och svenskt försvar, står inför många förändringar och utmaningar i samband med ett Nato-medlemskap, varpå denna typ av seminarium är oerhört betydelsefulla för att diskutera och resonera kring Sveriges framtid, och hur vi kan ta oss an den på bästa sätt.

Seminariet går även att streama på följande länk: https://youtu.be/Rxc0Tgg6dM0?si=9P5IY6e1ZpAXTB9J

 

Alla bilder är tagna av: Carolina Lorentzson Nilsson, Försvarsmakten