Efter en tuff urvalsprocess med rekordmånga (!) sökande har äntligen den fjärde upplagan av AFF:s ledarskapsprogram Future Defence Leaders dragit igång. Fredagen, den 31 maj, samlades alla deltagare hos AFF i Stockholm för uppstarten och för att ta del av en workshop på tema ”Sveriges försvars- och säkerhetspolitik i en global kontext”. Workshopen bestod av föreläsningar på aktuella säkerhets- och försvarspolitksa ämnen som ledde till intressanta diskussioner och frågeställningar.

Workshopen inleddes av Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen och Nordeuropachef på Atlantic Council, som föreläste om Sverige i Nato och Nato som organisation.

Vidare höll Fredrik Wesslau, Distinguished Policy Fellow, SCEEUS, UI, ett föredrag om stödet till Ukraina, både från ett svenskt och europeiskt perspektiv.

Workshopen avslutades med en föreläsning av Dr. Calle Håkansson, Researcher, FOI & Associate Research Fellow, UI, som pratade om EU och det fördjupade försvarssamarbetet inom unionen.

Avslutningsvis anordnades en AW tillsammans med alumner från tidigare FDL-omgångar. En lyckad och lärorik dag. Vi ser mycket fram emot att ta del av de nya FDL:arnas resa under programmets gång.