AFF på Länsstyrelsen i Örebro årliga Länskonferens

Den 12 december deltog Allmänna Försvarsföreningen (AFF) vid Örebros digitala länskonferens för krisberedskap och totalförsvar. Konferensen arrangerades av länsstyrelsen i Örebro och AFF hade bjudits in för att tala om Folkförankringsprojektet. Projektet är ett initiativ från Försvarsmakten och drivs i samarbete med AFF. Det syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om dagens hotbild och totalförsvarets roll genom olika former av samtal. AFF:s representanter i Örebro var projektledare Eric Adamson och projektkoordinator Jesper Lehto. Duon berättade om bakgrunden till projektet, vikten av bred folkförankring för stärkt försvarsförmåga och hur olika initiativ för samtal kan stärka samhällets motståndskraft.