FörsvarsForum i Kalmar 17 oktober

I Kalmar genomfördes FörsvarsForum den 17 oktober. Från Kungl Krigsvetenskapsakademien kom konteramiral Jörgen Ericsson som talade på temat "Försvarsmaktens utveckling mot bakgrund av försvarsberedningens rapport" samt den tidigare rikskriminalchefen Lars Nylén som uppehöll sig vid ämnet "Terrorism - ett hot mot Sverige?". I den efterföljande frågestunden deltog också två riksdagsledamöter från Kalmar län, Jan R Andersson (M) och Björn Petersson (S). Kvällen avslutades med en trevlig eftersits.

2019-10-24T13:20:33+02:0024 okt 2019, 13:20|Kategorier: Notis|Taggar: |

Totalförsvar Öland 28 sept

Under Ölands Skördefest fanns AFF Kalmar län på plats som utställare i samband med Totalförsvar Öland. Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör. Här kan man få se huvuddelen av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och all övrig utrustning. I år lockades 5 000 besökare till arrangemanget. För ytterligare info - www.totalforsvaroland.se

2019-10-24T13:16:58+02:0024 okt 2019, 13:12|Kategorier: Notis|Taggar: |
Till toppen