I en nyligen publicerad rapport analyserar finska experter utvecklingen i Ryssland i relation till Finland.

Ta del av rapporten här (pdf).