korridorenJohan Wiktorin har skrivit en mycket tänkvärd och trovärdig bok om svårigheterna för Sverige att hantera en kris mellan Ryssland och Litauen som kommer att hota freden även i vårt land. Boken kan beställas hos Kungliga Krigsvetenskapsakademin  och är en given läsning för alla som funderar på svensk säkerhets- och försvarspolitik.