I flera rapporter har Riksrevisionen granskat Försvarsmakten. I den senaste rapporten analyserar man den militära förmågan till uthålliga insatser. Riksrevisionens slutsatser är att ”…det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara de uppgifter Försvarsmakten har vad avser insatser, beredskap och utveckling. Riksrevisionen har funnit att antalet tillgängliga och planerade markoperativa bataljoner samt antalet stöd- och funktionsförband är gränssättande på ett sätt som gör att målen inte heller på sikt kan uppnås”.

Länk