Vårt Försvar har publicerats av Allmänna Försvarsföreningen sedan 1890, men det är inte någon vanlig medlemstidning med fokus på föreningens verksamhet.

Tidskriften har ända sedan starten fyllts med debatt och information om försvars- och säkerhetsfrågor.

Sedan 2014 har Vårt Försvar en ny formgivning. I förnyelsen av tidskriften ingår också ett lite bredare anslag, men med en fortsatt betoning på att erbjuda fördjupning och spännande debatt kring försvar och säkerhet.

Vårt Försvar nr 2 2014

Finlands försvarsminister om ny hotbild i spåren av krisen i Ukraina

Den stora säkerhetspolitiska frågan för Finland och Sverige sammanhänger naturligtvis med Nato och med ett eventuellt framtida medlemskap, skriver Finlands försvarsminister Carl Haglund.

Tema: Försvaret i valet

Inför höstens riksdagsval analyserar fem författare med bakgrund som centralt placerade tjänstemän och forskare i fem artiklar Försvarsberedningens förslag, den svenska försvarsopinionen och politiken kring försvarspolitiken.

Analys och debatt

Artiklar om Ukraina, USA, Korea, svenskt militärt försvar och civil beredskap och nordiskt försvarssamarbete av bland andra Mats Johansson, Ingolf Kiesow och Maria Wahlberg.

Beställ recensionsexemplar: chefredaktoren.vf@aff.a.se

Eller

Läs Vårt Försvar på nätet