När Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Skåne höll sin årsstämma på Revingehed var temat ”Ett modernt insatsförband”.

Chefen för Södra Skånska regementet P 7, överste Michael Nilsson, berättade om läget i Försvarsmakten och om P 7:s insatsförband samt visade den nya pansarterrängbilen 360 Patria och stridsfordon 90.
– Den är helt underbar att köra, säger föraren Tim Carström från Hässleholm som nyligen avslutat en 14 veckors utbildning på pansarterrängbilen, den första i hela Sverige.

Tim blir lyrisk av den sjuväxlade automatlådan och den kraftfulla Scania-motorn som ger 545 hästkrafter. Vid framryckning i terräng kan 360:an rulla på två, fyra eller åtta hjul, och gör lätt 70 – 80 kilometer i timmen vid framryckning trots att fordonet väger över 27 ton.
Besättningen utgörs av förare, skytt och vagnchef . I stridsutrymmet finns det plats för åtta soldater.

Brist på skyttar

Stridsfordon 90 är utrustat med gyrostabiliserat torn. Beväpningen utgörs av en 40 mm automatkanon, 7,62 mm kulspruta och 80 mm granatkastare. Ombord finns förare, skytte och vagnchef samt sju soldater.
– Det är en bra vagn för att vara tjugo år gammal, tycker Robin Palm, skytt och förare , som gått en ettårig, grundläggande utbildning. Enligt Robin är det just nu brist på skyttar till stridsfordon 90.

Gott om övningsfält

P 7-chefen Michael Nilsson nämnde att regementet har god tillgång på övningsfält i Skåne, nämligen Kabusa, Ravlunda, Rinkaby och gamla F 10-området utanför Ängelholm. Detta är värdefullt, eftersom det pågår en omfattande utbildning och övning av militära förband, senast Sydstorm.

I dag är P 7 en stor arbetsplats, med cirka 850 militärer, 50 civilanställda och 2400 hemvärnssoldater, vilka bland annat ska slå vakt om drygt 300 militära skyddsobjekt.
Dessutom pågår arbetet med att återknyta kontakterna med det civila samhället inom nya Militärregion syd, som består av sex län, 84 kommuner och elva hemvärnsbataljoner, från Östergötland i norr till Skåne i söder.

Omval i AFF

AFF-stämman leddes av ordföranden och åhusbon Mats Welff. Han omvaldes, liksom vice ordföranden Ola Fischer, Malmö, och styrelseledamöterna Arne Hansson, Ängelholm, Mats Hansson, Fjälkinge, Anna Lilja, Malmö, Liv Lindholm, Kävlinge, Lennart Ljungfelt, Rynge, Michael Nilsson, Revinge hed, Pontus Persson, Simrishamn, och Lennart Svensson, Malmö.

Under verksamhetsåret har föreningen bland annat ordnat försvarsforum i Malmö och Ängelholm samt gästats av professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet, som försökte besvara frågan ”Är Ryssland farligt?”

Text och foto: Pontus Persson